فن داستان  مطالب ارایه شده  در جلسه آموزشی  یکشنبه شب استاد سید محمد محسن موسوی  به تاریخ 94/10/1
 
دوستداران داستان نویسی میتونن  در تلگرام فایل فشرده رو  این مطلب رو  با این لینک  میتونید ببینید :